Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, zmuszeni jesteśmy przesunąć termin realizacji VI Zachodniopomorskiego Sympozjum Anestezjologii i Intensywnej Terapii na jesień.

Sympozjum odbędzie się w dn. 23-24-25 października 2020 r.

 

Scroll