PIĄTEK 09.06.2017 - WARSZTATY

14:00-18:00 (Sala nr 1)

Anestezjologia regionalna / USG / ból - Lek. Michał But

  14:00-15:00 I sesja
- podstawy obrazowania USG
- blokady w obrębie szyi - splot szyjny, splot ramienny
- blokady w obrębie kończyny górnej - nerwy obwodowe
  15:15-16:15 II sesja
- podstawy obrazowania USG
- blokady w obrębie tułowia - blokada przykręgowa, blokada TAP, blokada QLB, blokada PECS II
  16:30-17:30 III sesja
- podstawy obrazowania USG
- blokady w obrębie kończyny dolnej - nerw kulszowy, nerw udowy, skórny boczny uda, zasłonowy, udowogoleniowy

 

14:00-18:30 (Sala nr 2)

Wentylacja mechaniczna. Współpraca pacjenta z respiratorem – asynchronia jak ją rozpoznawać i jak jej przeciwdziałać Jarosław Traczyk

 

14:00-18:00 (Sala nr 3)

Monitorowanie hemodynamiczne w intensywnej terapii 

- Dr n. med. Marcin Ligowski

- lek. med. Bartosz Kudliński

16:00 - 18:00 (Sala nr 4)

Mikroangiopatia zakrzepowa – diagnostyka różnicowa w OIT

- Dr hab. n. med., prof. PUM Maciej Żukowski 

- Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

14:00 - 16:00 (Sala nr 5)

 

TCI w teorii i praktyce.

Dane prowadzącego:

Prof. Akos Csomos
Chief, Department of Anaesthesia and Intensive Care
Medical Centre, Hungarian Defence Force
President
Hungarian Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy (MAITT)

SOBOTA 10.06.2017 - WYKŁADY

Powitanie gości

8:00 - 8:15 JM Rektor PUM prof. dr hab n. med. Bogusław Machaliński
8:15 - 8:30 Przedstawiciele organizatorów

SESJA I

8:30 - 10:30

Intensywna terapia - terapie pozaustrojowe

 • CRRT w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością oddechową – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza (25 min.)
 • SPAD i inne techniki pozaustrojowe - szczegóły merytoryczne i techniczne – Dr hab. n. med. Mariusz Piechota (25 min.)
 • ECMO - wskazania, powikłania – Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński (25 min.)
 • Pozaustrojowa dekarbonizacja w leczeniu krytycznych zaostrzeń POCHP – Prof. dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski (25 min.)
 • Dyskusja (20 min.)
10:30 – 10:50 pic kawaPrzerwa kawowa (20 min.)

SESJA II

10:50 - 12:50

Anestezjologia - problemy okołooperacyjne cz. I

 • Protokół ERAS w opiece okołooperacyjnej – Prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech (25 min.)
 • Pooperacyjne powikłania oddechowe – Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk (25 min.)
 • Wady serca w ciąży - postępowanie anestezjologiczne - Dr hab. n. med. Łukasz Krzych (25 min)
 • Anestezjologia w sytuacjach ekstremalnych - wilderness – Dr hab. n. med. Waldemar Machała (25 min.)
 • Dyskusja (20 min.)
12:50 – 13:40 pic lunchLunch (50 min.)

SESJA III

13:40 - 15:40

Mikrobiologia - wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne 

 • Zagrożenia ze strony pałeczek G- wytwarzających karbapenemazy – Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz (25 min.)
 • Czy możemy otworzyć drzwi OIT dla rodzin? – Dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur (25 min.)
 • Leczenie zakażeń odcewnikowych – Dr n. med. Aleksander Deptuła (25 min.)
 • Zapobieganie zakażeniom odcewnikowym - Dr n. med. Marleta Zienkiewicz (25 min.)
 • Dyskusja (20 min.)
15:40 - 16:00 pic kawaPrzerwa kawowa (20 min.)

SESJA IV

16:00 - 17:30

Zagadnienia etyczno-prawne

 • Problemy prawne anestezjologów – Dr hab. n. med. Mariusz Piechota (25 min)
 • Granice uporczywej terapii – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza (25 min)
 • ICU Liberation – Dr n. med. Katarzyna Kotfis (25 min)
 • Dyskusja (15 min)
17:30 Zakończenie obrad
20:00 pic kolacjauroczysta kolacja

NIEDZIELA 11.06.2017 - WYKŁADY

SESJA V

9:00 - 10:30

Anestezjologia - problemy okołooperacyjne cz. II

 • Leczenie niewydolności oddechowej metodami endoskopowymi – Dr hab. n. med. Jarosław Pieróg (25 min.)
 • Małopłytkowość w ciąży – Dr hab. n. med. Michał Gaca (25 min)
 • Nadciśnienie płucne u ciężarnych – Dr hab. n. med., prof. PUM Maciej Żukowski  (25 min)
 • Dyskusja (15 min)
10:30 – 11:00 pic lunchBrunch (30 min)

SESJA VI

11:00 - 12:30

Leczenie bólu

 • Nowe wytyczne w leczeniu bólu ostrego – Dr n. med. Małgorzata Zegan-Barańska (25 min)
 • Anestezja regionalna w leczeniu bólu przewlekłego – Lek. Michał But (25 min)
 • Ból na oddziale intensywnej terapii - monitorowanie i leczenie – Dr n. med. Katarzyna Kotfis (25 min)
 • Dyskusja (15 min)
12:30 Zakończenie Sympozjum
Scroll