Organizatorem IV Zachodniopomorskiego Sympozjum Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest 
FORTIS Szkolenia & Konferencje s.c.

 

Patronat

Honorowy Komitet Naukowy

Dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM - Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza  

Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz – konsultant wojewódzki w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Dr hab. n. med. Mariusz Piechota

Tytularny Komitet Organizacyjny

Dr n. med. Katarzyna Kotfis

Scroll